היתרון בשילוב בין דמיון מודרך ו NLP

כלים טיפוליים

NLP ודמיון מודרך הינן שתי שיטות טיפוליות עוצמתיות שכל אחת עומדת בפני עצמה.

בסיסן הרעיוני הוא הקשר ההדוק וההשפעה ההדדית בין הגוף והנפש.

NLP הוא במהותו שיטתי, לוגי וקוגניטיבי ולכן מפעיל בעיקר את ההמיספרה השמאלית במוח.

דמיון מודרך, “שפתו” היא דימויים, סמלים, מטאפורות ולכן ההמיספרה הימנית במוח מפעילה אותו.

NLP מעורר תובנות ושינויים מהירים.

דמיון מודרך מאפשר את הזמן והשקט כדי להפנים את התובנות והשינויים ולהטמיע אותן.

השילוב ביו שתי השיטות יוצר אפקט סינרגטי (השלם גדול מסך חלקיו), גורם לאיזון בין שתי

ההמיספרות במוח, בין המודע לתת מודע, בין מחשבה לרגש ויוצר גיוון.

 

Share This